Green Solutions

  • Milieubesparende adviezen
  • Verantwoorde materiaalkeuze
  • De juiste technische vertaalslag betekent minder milieubelasting
  • Slimme software
  • State of the Art machinepark voor goede kwaliteit en energiebesparing
  • Hergebruik materialen en verpakkingen, en verantwoorde afvalstromen

Duurzaamheid

Mens en milieu

Het zelfstandig en op eigen wijze uitvoeren van ambitieuze interieurprojecten, in gezonde harmonie met mens en milieu, daarbij voortdurend geprikkeld door duurzame methoden, technieken en materialen. Dat is de gedachte waarmee Verschuren Interieurbouw actief bijdraagt aan goede zorg voor mens en milieu. Niet alleen een mooi design, maar ook een kwalitatieve uitvoering en materialen maken onderdeel uit van onze duurzaamheidsgedachte.

Onze certificaten

Fsc  Verschuren  Interieurbouw 1X Green Solutions Verschuren Interieurbouw 1X Pefc  Verschuren  Interieurbouw 1X
In onze bedrijfscultuur draagt iedereen verantwoording t.a.v. veiligheid, arbo en milieu op basis van gezond verstand. Verschuren Interieurbouw

Actie's welke bijdrage aan mens en milieu

Wij kunnen u voorzien van milieubesparende adviezen.

Wij helpen u met het maken van een verantwoorde materiaalkeuze door voor te sorteren op FSC en PEFC gecertificeerd plaatmateriaal. Dat wil zeggen dat onze plaatmaterialen voortkomen uit verantwoord bosbeheer.

Het gebruik van optimaliseringsoftware zorgt ervoor dat wij een zo efficiënt mogelijk materiaalgebruik bewerkstelligen waardoor we de milieubelasting beperken. Ons hoog geautomatiseerde machinepark is voorzien van de energiezuinige functies, zoals bijvoorbeeld de ‘standby milieu knop’. Met deze knop zet je de machine tijdens een korte pauze standby zodat het energieverbruik wordt geminimaliseerd.

Afval dat overblijft na realisatie van onze interieurwerken wordt gescheiden opgevangen en aangeboden aan afvalverwerkende bedrijven. Bij vervanging van bedrijfswagens staan veiligheid en milieu steeds voorop. Jaarlijks wordt een risicoanalyse gemaakt waarvandaan de productiemanager actie onderneemt.

Certificering

FSC: certificaat voor duurzaam gebruik van hout- en plaatmaterialen, welke voortkomen uit milieuverantwoord bosbeheer.

PEFC: certificaat voor duurzaam gebruik van hout- en plaatmaterialen, welke voortkomen uit milieuverantwoord bosbeheer.

VCA: onze mensen zijn VCA gecertificeerd. VCA is een certificaat voor veiligheid, gezondheid & milieu voor het bedrijf en haar medewerkers, voor projectuitvoering in het bedrijf en op de bouwlocatie.

Veiligheid en gezondheid

Iedere dag wordt er gewerkt aan veiligheid en gezondheid door medewerkers continue te scholen en te informeren en waar nodig maatregelen te treffen ter bescherming hiervan. We stellen persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking en zien erop toe dat deze juist worden ingezet.

Naleving

In onze bedrijfscultuur draagt iedereen verantwoording t.a.v. veiligheid, arbo en milieu op basis van gezond verstand. De directie houdt continue toezicht op de naleving van deze zeer belangrijke zaak.