FSC Gecertificeerd

Verschuren Interieurbouw is FSC® gecertificeerd sinds oktober 2010. FSC is een certificering welke staat voor duurzaam gebruik van hout- en plaatmaterialen, welke voortkomen uit milieuverantwoord bosbeheer.

FSC en PEFC® zijn beide organisaties die verantwoord bosbeheer stimuleren. Zij zorgen ervoor dat boseigenaren, zowel van tropische als niet tropische bossen, de bossen goed beheren en zich houden aan de gemaakte afspraken. Deze afspraken hebben alles te maken met duurzaamheid voor mens en milieu. Door ons aan te sluiten bij deze gesloten keten, van boom tot meubel, kunnen wij u garanderen dat de materialen gebruikt in uw FSC projecten volledig voortkomen uit goed bosbeheer.

Beleidsverklaring

Wij verklaren hierbij dat wij niet betrokken zijn bij onaanvaardbare activiteiten zoals hieronder genoemd:

  • Illegale houtkap of de handel in illegaal hout of bosproducten.
  • Overtreding van traditionele- en mensenrechten bij bosbouwactiviteiten.
  • De vernietiging van hoge beschermingswaarden bij bosbouwactiviteiten.
  • Significate conversie van bossen in plantages of niet-bos gebruik.
  • Introductie van genetisch gemodificeerde organismes bij bosbouwactiviteiten.
  • Overtreding van één van de ILO kernverdragen zoals gedefinieerd in de ILO verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk.

Certificaatnummer SKH-COC-000075

Onze certificaten

Fsc  Verschuren  Interieurbouw 1X Green Solutions Verschuren Interieurbouw 1X Pefc  Verschuren  Interieurbouw 1X
In onze bedrijfscultuur draagt iedereen verantwoording t.a.v. veiligheid, arbo en milieu op basis van gezond verstand. Verschuren Interieurbouw