green solutions

green solutions staat voor:

 • Milieubesparende adviezen
 • Verantwoorde materiaalkeuze
 • De juiste technische vertaalslag betekent minder milieubelasting
 • Slimme software
 • State of the Art machinepark voor goede kwaliteit en energiebesparing
 • Hergebruik materialen en verpakkingen, en verantwoorde afvalstromen

duurzaamheid

mens en milieu

Wij dragen bij aan duurzaamheid doordat wij de wet- en regelgeving naleven, open en eerlijk communiceren, duurzame producten leveren welke zo min mogelijk milieubelasting veroorzaken en veilig en gezond werken met onze eigen mensen en de mensen om ons heen.

actie's welke bijdrage aan mens en milieu

 • Wij kunnen u voorzien van milieubesparende adviezen.
 • Wij helpen u met het maken van een verantwoorde materiaalkeuze door voor te sorteren op FSC en PEFC gecertificeerd plaatmateriaal. Dat wil zeggen dat onze plaatmaterialen voortkomen uit verantwoord bosbeheer.
 • Het gebruik van optimaliseringsoftware zorgt ervoor dat wij een zo efficiënt mogelijk materiaalgebruik bewerkstelligen waardoor we de milieubelasting beperken.
 • Ons hoog geautomatiseerde machinepark is voorzien van de energiezuinige functies, zoals bijvoorbeeld de ‘standby milieu knop’. Met deze knop zet je de machine tijdens een korte pauze standby zodat het energieverbruik wordt geminimaliseerd.
 • Afval dat overblijft na realisatie van onze interieurwerken wordt gescheiden opgevangen en aangeboden aan afvalverwerkende bedrijven.
 • Bij vervanging van bedrijfswagens staan veiligheid en milieu steeds voorop.
 • Jaarlijks wordt een risicoanalyse gemaakt waarvandaan de productiemanager actie onderneemt.

certificering

 • FSC: certificaat voor duurzaam gebruik van hout- en plaatmaterialen, welke voortkomen uit milieuverantwoord bosbeheer.
 • PEFC: certificaat voor duurzaam gebruik van hout- en plaatmaterialen, welke voortkomen uit milieuverantwoord bosbeheer.
 • VCA: onze mensen zijn VCA gecertificeerd. VCA is een certificaat voor veiligheid, gezondheid & milieu voor het bedrijf en haar medewerkers, voor projectuitvoering in het bedrijf en op de bouwlocatie.

veiligheid en gezondheid

Iedere dag wordt er gewerkt aan veiligheid en gezondheid door medewerkers continue te scholen en te informeren en waar nodig maatregelen te treffen ter bescherming hiervan. We stellen persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking en zien erop toe dat deze juist worden ingezet.

naleving

In onze bedrijfscultuur draagt iedereen verantwoording t.a.v. veiligheid, arbo en milieu op basis van gezond verstand. De directie houdt continue toezicht op de naleving van deze zeer belangrijke zaak.